Periodické činnosti

Nezmeškejte již žádnou revizi nebo kontrolu. V tomto modulu je možné evidovat periodické činnosti jako jsou právě revize a kontroly (elektro, hromosvody, komíny, plyn, tlakové nádoby, výtahy, hasící přístroje, …) vč. všech důležitých informací s tím spojených. Revize se mohou vztahovat ke konkrétnímu objektu pasportu a můžete je přiřadit jak vlastnímu zaměstnanci, tak externímu dodavateli.

Jak to funguje?

Na začátku vytvoříte seznam periodických činností u kterých nastavíte jejich zařazení (elektro, plyn ...), periodicitu opakování, osobu odpovědnou za objednání, osobu / společnost odpovědnou za realizaci, datum poslední revize / kontroly. V případě nutnosti certifikátu či osvědčení si můžete uložit i tyto informace vč. do kdy příslušný dokument platí. V průběhu realizace je možné doplňovat dokumenty (např. protokoly a revizní zprávy), zapisovat případné zjištěné nedostatky vč. termínu jejich odstranění a doplňovat skutečné náklady. Po realizaci jednotlivé revize / kontroly Vám systém automaticky vygeneruje na základě periodicity opakování následující revizi / kontrolu.

přehledná tabulková zobrazení

pro práci s daty, která si uživatelé mohou přizpůsobit

jednoduché vyhledávání

ruční i automatické filtrování dat, rychlépřepínání mezi aktivními a archivními záznamy.

evidence libovolných dokumentů a fotografií

tak, aby bylo vše pohromadě na jednom místě

evidence předběžných a skutečných nákladů

vč. možnosti evidence souvisejících faktur

spolupráce a procesování

jednotlivých požadavků pomocí pracovního toku a jejich schválení příkazcem operace a správcem mrozpočtu

automatické upozorňování

na nové požadavky, změnu stavu požadavků atd. Barevné zvýrazňování důležitých informací

předdefinované reporty

vč. podpory elektronických podpisů. Možnost exportu do pdf, xls, doc

vazba na modul Pasport

(přiřazení místnosti, podlaží, budovy, areálu) a Kontakty (odpovědná osoba, dodavatel, ...)