Požadavkový systém

Jednoduchá evidence běžných i ročních (limitovaných) požadavků tak, aby splňovaly zákon o finanční kontrole vč. schvalování příkazcem operace a správcem rozpočtu. Je zde možné evidovat požtadavky na nákupy, opravy, havárie, IT, dovolené, vozidla atd.. Dále je v tomto modulu možné evidovat objednávky, smlouvy a libovolné další dokumenty.

Jak to funguje?

Příklad běžných a ročních (limitovaných) požadavků:
Libovolný uživatel s příslušným oprávněním (např. učitel) může vložit do systému nový požadavek, u kterého vyplní alespoň jeho typ (oprava, nákup, atd.), popis a předpokládanou cenu. Takto vyplněný požadavek předloží svému nadřízenému (např. zástupce), který je o tom automaticky notifikován. Nadřízený (např. zástupce) požadavek buď schválí - je notifikován příkazce operace (ředitel) nebo jej zamítne. Příkazce operace (ředitel) jej může opět buď zamítnout nebo jej schválit, v tomto případě je notifikován správce rozpočtu. Po schválení příkazcem operace buď proběhne podle potřeb výběrové řízení a doplní se informativně do požadavku vč. dodavatele nebo dojde přímo k realizaci, kterou provádí většinou provozní pracovník. Po realizaci dojde k přijetí faktury nebo pokladního dokladu. Ekonomický pracovník zadá buď pouze celkovou částku nebo i samotný doklad do požadavku a přitom zkontroluje, zda se nepřesáhla schválená částka. Poté je požadavek vyhodnocen a následně se přesouvá do archivu. V rámci faktur a pokladních dokladů je možné se napojit na ekonomický systém, pokud to tento umožňuje.

přehledná tabulková zobrazení

pro práci s daty, která si uživatelé mohou přizpůsobit

jednoduché vyhledávání

ruční i automatické filtrování dat, rychlépřepínání mezi aktivními a archivními záznamy.

evidence libovolných dokumentů a fotografií

tak, aby bylo vše pohromadě na jednom místě

evidence předběžných a skutečných nákladů

vč. možnosti evidence souvisejících faktur

spolupráce a procesování

jednotlivých požadavků pomocí pracovního toku a jejich schválení příkazcem operace a správcem mrozpočtu

automatické upozorňování

na nové požadavky, změnu stavu požadavků atd. Barevné zvýrazňování důležitých informací

předdefinované reporty

vč. podpory elektronických podpisů. Možnost exportu do pdf, xls, doc

vazba na modul Pasport

(přiřazení místnosti, podlaží, budovy, areálu) a Kontakty (odpovědná osoba, dodavatel, ...)