Pasport

Modul Pasport je určen k evidování a sledování údajů o nemovitostech a jejich členění (areál, budova, podlaží, místnost) v přehledné stromové struktuře. U jednotlivých objektů pasportu je možné evidovat libovolné informace, jako jsou např. název, označení, odpovědná osoba, podlahová plocha, plocha oken, povrch podlahy, světlá výška, počet dveří atd.. U objektů je dále možné evidovat libovolnou dokumentaci, fotografie a GPS polohu. Pasport je propojen s dalšími moduly v systému, jako jsou požadavky či periodické činnosti.

Jak to funguje?

Nejdříve je potřeba si vytvořit stromovou strukturu nejlépe ve členění areál / budova / podlaží / místnost. Podle typu objektu je možné doplnit další informace (u objektu typu budova je možné sledovat jiné informace než u objektu typu místnost). K jednotlivým objektům je možné připojit dokumentaci, fotografie a GPS polohu. Veškeré informace zadané v tomto modulu mají svou platnost, takže při jakékoliv změně (např. rozdělení místnosti na dvě) se můžete vždy podívat zpětně, jak to bylo dříve.

evidence libovolných dokumentů

(např. smlouvy, výkresová dokumentace, revizní zprávy, fotografie atd.)

vyhledávání informací

zadáním názvu objektu nebo konrétní informace

přehled atributů

díky kterému budete moci např. jednoduše zjistit, jaká je plocha podlah s povrchem "koberec" v konkrétní budově / podlaží / místnosti pro účely kalkulace čištění, oprav atd.