Majetek a inventarizace

V rámci modulu majetek existují převodní můstky mezi majetkem v účetním systému, pomocí kterého je možné data synchronizovat a dále rozšiřovat o další atributy, fotografie, dokumenty, atd. Majetek je možné přiřadit konkrétním osobám, svázat s objekty pasportu a dále využít v modulu inventarizace. Výhodou tohoto modulu je mimo jiné snadný přístup k informacím o majetku pro jakéhokoliv uživatele.

Jak to funguje?

Z majetku je možné vytvořit libovolný počet inventur. Inventura se následně provádí pomocí k tomu určené aplikace s podporou offline režimu, která komunikuje se čtečkou čárových kódů. Načtená data jsou poté synchronizována zpět do systému.

napojení na ekonomické systémy

synchronizace majetku s ekonomických systémem nebo jeho import

další informace

rozšíření informací o další atributy (sériové čísla, záruka, další členění majetku, ...), fotografie a dokumenty

vazba na místa a osoby

vazba na objekty pasport (např. místnost, podlaží, budova) a na odpovědné osoby

přehledy

jednoduché přehledy majetku, které jsou dostupné pro všechny. Odpovědné osoby tedy uvidí veškerý svůj majetek.

čárové kódy

automatické vygenerování a tisk čárových kódů

inventury

vytvoření libovolného počtu inventur

offline aplikace

aplikace pro fyzickou inventuru s podporou offline režimu