Kontakty

Tento modul slouží k evidenci kontaktů jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé atd. Kontakty je dále možné zařazovat do skupin (např. teorie, praxe, vedení, ekonomika atd.). Z vybraných kontaktů je možné vytvořit uživatele, přiřadit jim přihlašovací údaje a v nastavení systému jim přidělit patřičná oprávnění přiřazením předdefinované role.

napojení na ARES

pro získání aktuálních údajů na základě IČ společnosti

přehledná tabulková zobrazení

pro práci s daty, která si uživatelé mohou přizpůsobit

evidence libovolných dokumentů

např. smlouvy, certifikáty, revizní zprávy, fotografie atd.). Možnost vložení elektronického podpisu a jeho využití v reportech

jednoduché vyhledávání

ruční i automatické filtrování dat, rychlépřepínání mezi aktivními a archivními záznamy.